Accedeix a l’álbum de les Narratives Digitals de Sant Jordi 2018 fent clic al següent enllaç:

https://photos.app.goo.gl/tzzABRM6hiH11mNj2

GES 1 de la tarda i GES 2 A, B i C, el dilluns 9 d’abril vàrem anar al Teatre Modern del Prat a veure l’obra de teatre La Celestina de Fernando de Rojas.

L’alumne David Navarro, del GES 2 A, ens va fer la següent sinòpsis de l’obra:

Calisto se enamora de una doncella llamada Melibea y por ella sufre, ya que ella no le desea, así pues, Calisto acude en penurias a su mayordomo, el cual le recomienda una visita a ‘Celestina’ para que le ayude a conquistar a Melibea. Lo que él no sabía es que sus criados y ella, a parte de intentar juntar a la pareja de amantes, sólo querían su propio beneficio y eso traerá muchas tragedias…

Els alumnes del GES 2, del matí i vespre, vàrem fer la visita de la depuradora del Baix Llobregat.

La depuradora del Prat Llobregat és una de les plantes de sanejament d’aigües residuals més grans i modernes d’Europa. Pot tractar 420 milions de litres al dia, l’equivalent a l’ús d’aigua de dos milions d’habitants i les activitats econòmiques associades (habitants equivalents).

Foto de grup

 

Atenent les explicaciones del Circuit Urbà d’Aigua

 

Ens posem les armilles i els cascs.

 

Pretractament de l’aigua

 

Decantació primària

 

L’aigua surt neta de la decantación secundària

 

Posem-li humor a la pudor!

 

Així entra i d’aquesta manera surt l’agua de la depuradora

 

Amb els residus de fang s’obté adobs per a l’agricultura

 

MURDER MYSTERY DESCRIPTION

Last 7th of March we went to the Teatre Modern in El Prat de Llobregat to see the play Murder Mystery by Blue Mango Theatre Company. We were 46 students from Grau Mitjà, Superior and English Levels 1,2,3. The students enjoyed very much the one hour mystery story on the stage although they didn’t understand everything. A nice experience to be repeated next year!!!!

 

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2017 / 2018. CALENDARI GRAU SUPERIOR

(1) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 1.  Si escau, relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d’acord amb el model disponible al web del Departament d’Ensenyament;
 2.  Si escau, currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, d’acord amb l’establert a l’annex 5;
 3.  Si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova d’accés;
 4.  Si escau, sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora, d’acord amb el que es preveu als apartats 11.3.2 d’aquest annex.
 5.  Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

 

*Trobareu la informació complerta a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/calendari/

 

El dimecres 7 de març, els grups d’Instrumental 2 i 3, vàrem anar al cinema Capri  del Prat de Llobregat a veure la pel·lícula Maudie.

Alguns dels comentaris sobre la pel·lícula:

Me pareció una película muy emocionante. Me emocioné una cuantas veces. Maria Diaz.

Una interpretación fantástica de la actriz. ¡Qué bien que pintaba! Carmen Lavandeira.

Me gustó mucho la película. Mercedes Sánchez.

La protagonista interpreta muy bien a Maudie, una pintora canadiense muy importante. Amina Flores.

 

Maud Lewis fue una pintora canadiense conocida por sus dibujos coloristas de estilo folk, repletos de pájaros, flores, gatos y ciervos. Fue una pintora autodidacta, y su vida no fue fácil ya que estuvo marcada por la artritis reumatoide que padecía desde joven, que deformó su pequeño cuerpo hasta imposibilitarla para poder pintar. Alexis Arias.

Película interesante, emocionante y romántica. Te hace pensar y reflexionar sobre la lucha de una mujer por querer vivir feliz con una enfermedad que se lo impide. Cristina Molina.

 

 

 

 1. Objectiu del concurs

L’objectiu d’aquest concurs és el de promoure la creació literària en llengua castellana, catalana, francesa i anglesa al CFA Terra Baixa mitjançant la producció de micro- relats, així com el de celebrar la festivitat de Sant Jordi amb la lectura de les obres  guardonades.

 

 1. Modalitat de creació literària
 • Micro-relats

 

 1. Condicions per a la participació

Hi poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Ser estudiant del CFA Terra Baixa durant el curs 2017-2018.
 • Presentar una única obra per categoria
 • Presentar treballs originals.. Aquells que hagin estat plagiats seran desqualificats.

 

 1. Llengua de les obres presentades

Les obres presentades han d’estar redactades en llengües catalana, castellana, francesa o anglesa, segons les categories recollides en el punt 8 d’aquestes bases.

 

 1. Condicions en la selecció del tema
 • El tema dels micro-relats és lliure amb l’única singularitat que comenci amb la frase: “I aleshores, em vaig deixar anar de la teva ma…”.  Es valorarà l’originalitat, l’estructura, la brevetat, la intensitat i la qualitat en la redacció.
 • Es desestimaran els treballs que enalteixin la violència, el sexisme, el racisme…

 

 1. Característiques formals de les obres presentades

Els micro-relats han de tenir una extensió mínima de 150 i un màxim de 300 paraules. Es presentaran en un full DIN A4, preferiblement mecanografiat amb el tipus de lletra “Arial 12”, o en lletra manuscrita llegible.

 1. Requisits per a la presentació de les propostes

El micro-relat es presentarà acompanyat de dos sobres tancats, un de gran i un altre de més petit, tot seguint la següent instrucció:

 • En els dos sobres han de constar, ben visibles, el pseudònim escollit i el títol de l’obra.
 • El sobre petit, que s’introduirà dins del sobre gran, contindrà una fitxa amb les dades personals següents:
 • Títol de l’obra
 • Pseudònim
 • Nom i cognoms
 • En el sobre gran s’introduirà, a més del sobre més petit, el relat original signat amb el pseudònim.

 

 1. Categories del concurs i destinataris
 • Llengua castellana nivell 1. S’hi podran presentar els/les alumnes de N3A, N3B, GES 1, Grau Mitjà, Castellà 2 i Castellà 3.
 • Llengua castellana nivell 2. S’hi podran presentar els/les alumnes de GESO2, Grau Superior i PPAU.
 • Llengua catalana nivell 1. S’hi podran presentar els/les alumnes de Català 2, GESO1 i Grau Mitjà.
 • Llengua catalana nivell 2. S’hi podran presentar els/les alumnes de GESO2, Grau Superior i PPAU.
 • Llengua anglesa. S’hi podran presentar els/les alumnes de Grau Superior, PPAU, Anglès 2 i Anglès 3.
 • Llengua francesa. S’hi poden presentar els/les alumnes de Francès 2 i Francès 3.

 

 1. Fora de concurs
 • Exhibició de narratives digitals. S’hi pot  presentar qualsevol grup.

 

 1. Termini i lloc de presentació

La data límit de presentació dels treballs serà el divendres 13 d’abril del 2018 a la consergeria del CFA Terra Baixa en horari de matí, tarda o vespre.

 

 1. Selecció dels treballs guanyadors
 • El jurat estarà integrat pels professors i professores del CFA Terra Baixa.  El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 23 d’abril del 2018.
 • Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.
 • Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot declarar desert.

 

 1. Premis per als guanyadors
 • El premi consistirà en dues entrades de teatre per a cada guanyador/a en cada categoria.
 • A banda del premi, es lliurarà un diploma acreditatiu per a guanyador/a i finalista.
 • El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 23 d’abril a les 18:00h a la sala d’actes del Centre Cívic amb la posterior lectura pública de les obres guardonades.

 

 1. Autoria i propietat de les obres

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres premiades i finalistes, pertanyen en exclusivitat als seus/seves autor/es, tot respectant el que preveu la base 14.

 

 1. Reserva dels drets de reproducció
 • El CFA Terra Baixa tindrà el dret no exclusiu de publicar, en els mitjans de comunicació (web, moodle) de l’escola, amb finalitats no lucratives i coherents  amb les activitats pròpies d’un centre escolar, sempre i quan faci constar l’autoria de l’obra.
 • Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets de publicació de les obres al CFA Terra Baixa amb renúncia expressa a cap contra prestació que no sigui el premi atorgat.

 

 1. Publicació de les obres premiades

Les obres premiades i finalistes seran publicades a la web del CFA Terra Baixa (www.cfaterrabaixa.cat) i en aquells mitjans de difusió on intervingui el centre.

 

 1. Notificació de la resolució del concurs i lliurament del premi
 • El dia 23 d’abril de 2018 a les 18h, es procedirà a comunicar la resolució del concurs i a lliurar els premis als guardonats.
 • La resolució es publicarà a la pàgina web del CFA Terra Baixa a partir del 24 d’abril.

 

 1. Obres no premiades

Les obres que no resultin premiades podran ser recollides a la consergeria del CFA Terra Baixa durant els 15 dies següents al lliurament del premi.

 

 1. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació

La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases.

El Prat de Llobregat, 5 de març de 2018