Castellà

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana.

El CFA Terra Baixa imparteix un grup de nivell 1 que corresponen al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües.

En aquest curs es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Si no trobeu alguna informació que considereu  important en les diferents pagines d’aquesta web, podeu enviar un missatge des de “contacte” o bé trucar al telefon del centre 934 795 696