Anglès

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells:

  • Llengua anglesa nivell 1 (A1)*
  • Llengua anglesa nivell 2 (A2.1)*
  • Llengua anglesa nivell 3 (A2.2)*

*Segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Si no trobeu alguna informació que considereu  important en les diferents pagines d’aquesta web, podeu enviar un missatge des de “contacte” o bé trucar al telefon del centre 934 795 696